surface treatment คืออะไร มีแบบไหนได้รับความนิยม

surface treatment

surface treatment คือ การปรับปรุงพื้นผิวของโลหะ เพื่อให้มีคุณสมบัติตามความต้องการ เช่น เพิ่มความสวยงามมันวาว ป้องกันสนิม ต้านทานการกัดกร่อน ต้านทานการสึกหรอ เพิ่มความแข็งแรงทนทาน เป็นต้น กระบวนการปรับปรุงพื้นผิวโลหะมีหลายแบบที่ได้รับความนิยม เช่น การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า การเคลือบไฮโดรฟิลิก ฟอสเฟต สารหล่อลื่นแบบแข็ง เป็นต้น

การชุบนิกเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

การชุบนิคเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า หรือ Kanigen กระบวนการนี้สามารถควบคุมความหนาของผิวชุบได้อย่างสม่ำเสมอ เกิดความสวยงามของชิ้นงาน อีกทั้งยังทำให้ได้คุณสมบัติที่หลากหลาย เช่น ความแข็งแรงทนทาน ต้านทานการสึกหรอ ต้านทานการกัดกร่อน เป็นต้น การชุบนิคเกิลแบบไม่ใช้ไฟฟ้าสามารถเคลือบได้บนวัสดุหลายประเภท ชิ้นงานมีความหนาทั่วกันทั้งแผ่น ช่วยยืดอายุของชิ้นงานได้เป็นอย่างดี

การเคลือบไฮโดรฟิลิก

ไฮโดรฟิลิก ถือเป็นหนึ่งในการปรับปรุงพื้นผิวของโลหะ (surface treatment) ที่ได้รับความนิยม ไฮโดรฟิลิกเป็นผลิตภัณฑ์ทางเคมีใช้สำหรับเคลือบคอยล์ทำความเย็นในระบบปรับอากาศของรถยนต์ ช่วยยืดอายุการใช้งาน แถมยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคอยล์ทำความเย็นได้ด้วย ลดการเกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ลดการเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย

ฟอสเฟต

การชุบเคลือบฟอสเฟต คือ กระบวนการเตรียมผิวโลหะใช้ปรับปรุงคุณสมบัติของโลหะ โดยสร้างชั้นผลึกฟอสเฟตหรือเรียกว่าชั้นฟิล์มฟอสเฟตบนผิวของโลหะ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติต่างๆ เช่น ป้องกันการกัดกร่อน ต้านทานการสึกหรอ เพิ่มความสามารถในการยึดเกาะ เป็นต้น ปัจจุบันมีผู้ให้บริการชุบฟอสเฟต ประเภทต่างๆ เช่น สังกะสีฟอสเฟต แมงกานีสฟอสเฟต การเคลือบผิวแบบโครเมต/ปราศจากโครเมต เป็นต้น

สารหล่อลื่นแบบแข็ง

สารหล่อลื่นแบบแข็ง (Pallube) คือ การเคลือบผิวเพื่อต้านทานการสึกหรอและช่วยลดแรงเสียดทานที่ผิวสัมผัสระหว่าง 2 พื้นผิว ไม่ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่น เพิ่มความสามารถในการต้านทานความร้อนและคุณสมบัติในการนำไฟฟ้าได้ แม้วิธีที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคือการใช้สารหล่อลื่นแบบของไหล เช่น จารบีและน้ำมัน แต่อาจมีข้อจำกัดในการใช้งานบางลักษณะ ทำให้กระบวนสารหล่อลื่นแบบแข็งมีข้อได้เปรียบกว่าบางประการ สารหล่อลื่นแบบแข็งสามารถแยกองค์ประกอบได้ 3 ประเภทหลักๆ คือ กราไฟท์ โพลิเทตระฟลูโอโรเอทีลลีน และ โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์

surface treatment การปรับปรุงพื้นผิวของโลหะนับว่ามีความสำคัญอย่างมากเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของโลหะให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามความต้องการ surface treatment คืออะไร มีแบบไหนในปัจจุบันที่ได้รับความนิยม ทั้งหมดนี้หวังว่าจะทำให้คุณมีความรู้ ความเข้าใจในเบื้องต้น เป็นแนวทางให้ทุกคนได้ศึกษาและเข้าใจ ปัจจุบันมีบริการรับชุบโลหะอำนวยความสะดวกสบาย รวมถึงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเคมี เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อให้ชิ้นงานออกมามีคุณภาพใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด