ตรวจสอบบัญชี คืออะไร

ตรวจสอบบัญชี

ปัจจุบันนี้เราจะได้ยินบ่อยมากกับคำว่าตรวจสอบบัญชี อย่างไรก็ดี การตรวจสอบบัญชี คืออะไร หลายๆ คนอาจจะรู้สึกสงสัยใช่หรือไม่ โดยการสอบบัญชีก็หมายถึงการตรวจสอบไปยังสมุดบัญชี รวมไปถึงหลักฐานต่างๆ อีกมากมาย ซึ่งคนที่ทำอาชีพสอบบัญชี จะต้องทำไปตามข้อกำหนดที่ทางสำนักวิชาชีพได้กำหนดเอาไว้เรียบร้อย เพื่อให้เกิดการวินิจฉัยที่ดีกว่าเดิม สามารถแสดงความเห็นได้อย่างมีคุณภาพ ว่างบการเงิน ที่ปรากฏอยู่ จริงหรือเท็จ 

ทำไมต้องสอบบัญชี 

หลายๆ คนอ่านมาจนถึงตอนนี้แล้ว คงจะสงสัยว่าเพราะอะไรจึงต้องสอบบัญชี ขอตอบเลยว่าการสอบบัญชีนั้น เป็นการประเมินถึงองค์กรและการควบคุมภายในที่สม่ำเสมอกว่าเดิม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับระบบนั่นเอง  

การทดสอบบัญชีมีอะไรบ้าง 

1.ทดสอบรายการบัญชี 

สำหรับสิ่งแรกที่อยากให้หลายๆ คนเข้าใจก็คือ การทอดสอบรายการของบัญชีนั้น ก็คือการตรวจดูไปยังเอกสารต่างๆ โดยเป็นความแน่ใจว่าจะสามารถควบคุมในด้านที่กำหนดเอาไว้ได้ อีกทั้งยังสามารถปฏิบัติที่เหมาะสม ไม่ผิดพลาด มีการอนุมัติไปยังรายการ โดยหัวหน้าเพื่อการบันทึกรายการบัญชีอีกด้วย 

2.การทำงานซ้ำ 

การทำซ้ำก็คือการปฏิบัติไปตามระบบและวิธีการกระทำซึ่งได้เป็นไปตามข้อกำหนด และวิธีทำซ้ำก็คือ จะเป็นขั้นตอนการทดสอบระบบนั่นเอง  

3.การสอบถาม หรือการสังเกตการณ์ 

การสังเกตจะเป็นการดูเวลาทำงานอย่างแท้จริง และพนักงานที่กำลังทำงานอยู่ว่าทำตามข้อกำหนดเอาไว้มากหรือน้อยเพียงใด พนักงานคนไหน ที่ไม่ได้ทำตามที่ได้รับมอบหมาย หรือไม่มีหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้อง เป็นต้น  สำหรับใครที่ประเมินแล้วพบว่า การปฏิบัติงานไม่เหมือนตามที่ระบบการคุม ก็จะต้องดูว่าเกิดจากอะไรกันแน่ การเกิดซ้ำมากหรือน้อยแค่ไหน 

ธุรกิจไหนที่ต้องมีผู้สอบบัญชี 

หลายๆ คนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่า กิจการใดกันแน่ที่จะต้องมีผู้ทดสอบบัญชี ขอบอกเลยว่า มีกิจการที่จำเป็นต้องมีผู้ทดสอบบัญชีสองแบบด้วยกัน 

  • แบบที่หนึ่ง คือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร 

 โดยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติสำหับการขอขึ้นทะเบียน และยังได้รับการอนุมัติโดยมาจากอธิบดีกรมสรรพากรอีกด้วย ทำหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชี และยังรับรองการทำบัญชีสำหรับกิจการ ที่เป็นหจก หรือนิติบุคคลขนาดไม่ใหญ่เกินไป เช่นทุนไม่เกินห้าล้านบาท เป็นต้น 

  • แบบที่สอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  

สำหรับแบบที่สองนี้ก็คือผู้สอบบัญชีที่มีการขึ้นทะเบียนและได้รับการอนุญาตจากสภาวิชาชีพเรียบร้อยไปแล้ว โดยจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบ หรือว่ามีการรับรองงบประมาณสำหรับกิจการที่เป็นนิติบุคคลอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนหรือกิจการอื่นๆ โดยจะแสดงความเห็นต่องบต่างๆ ได้อย่างมั่นใจ 

และนี่ก็คือรายละเอียดของผู้สอบบัญชี การเลือกผู้สอบบัญชีคือสิ่งที่สำคัญมากที่สุด ที่จะสามารถตอบโจทย์ให้กับเราเองอีกด้วย