ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ access control ว่าคืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

access control

access control เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะใช้ในการป้องกันข้อมูลรั่วไหล สิ่งนี้จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนจะต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากจะช่วยในการป้องกันไม่ให้ผู้ที่ประสงค์ไม่ดี ไม่สามารถเข้ามาเปลี่ยนแปลง หรือนำเอาข้อมูลต่าง ๆ ออกไปเผยแพร่ได้ จึงทำให้ระบบนี้มีความจำเป็น และควรค่าแก่การนำมาใช้มาก ๆ แต่ทั้งนี้ก็จะมีบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าระบบนี้คืออะไร หรือมีความสำคัญอย่างไรบ้าง ในบทความนี้จะมาอธิบายให้ได้เข้าใจกัน 

ระบบ access control คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไรบ้าง 

access control คือ กระบวนการที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากร เพื่อเป็นการช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตนั้นเข้ามาลบ แก้ไข หรือขโมยข้อมูลไปใช้จนทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร ระบบนี้เองจะเป็นตัวกำหนดว่าใครบ้างที่สามารถเข้ามากระทำการใด ๆ ภายในเครือข่ายขององค์กรได้บ้าง อีกทั้งยังสามารถช่วยระบุได้ด้วยว่า บุคคลเหล่านี้จะเข้าถึงทรัพยากรใดได้บ้างนั่นเอง 

นอกจากนี้ระบบของ access control ยังสามารถเป็นเหมือนเครื่องมือในการช่วยตรวจสอบกรณีเกิดเหตุร้ายได้ด้วย เนื่องจากว่าระบบนี้มักจะมีการบันทึกในส่วนของเวลาเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานด้วย ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลในเรื่องเวลาที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กร จากสิ่งเหล่านี้เองจึงอาจเรียกได้ว่าระบบนี้เป็นเสมือนด่านคัดกรองด่านแรกในการเข้าถึงข้อมูล หรือทรัพยากรภายในองค์กร โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นเอง 

ปัจจุบันนี้ระบบ access control มีอยู่หลายรูปแบบ ที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถใช้ในการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกได้อย่างอิสระ โดยมีเครือข่ายที่เป็นศูนย์กลาง ที่จะสามารถควบคุมการเข้าออกระบบทั้งหมดได้ โดยการใช้ระบบนี้ที่ได้รับความนิยมมาก ๆ ก็จะแบ่งได้ออกเป็นประเภทอุปกรณ์ที่ใช้การยืนยันจำนวน 2 ประเภทด้วยกัน คือ  

  • ระบบ access control ประตูตามตึก หรืออาคารต่าง ๆ และในส่วนของเครื่องสแกนบัตรที่จะมีระบบยืนยันตัวตนด้วยคีย์การ์ด 
  • ระบบ access control เครื่องสแกนนิ้ว เป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือเครื่องสแกนหน้า ที่จะมีระบบยืนยันด้วยร่างกาย 

จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็จะช่วยทำให้คุณสามารถเข้าใจในเรื่องของระบบ access control ได้มากขึ้น ซึ่งระบบนี้ถือว่าเป็นระบบที่สำคัญ และเป็นระบบที่องค์ต่าง ๆ ควรเลือกนำไปใช้กับองค์ เพื่อที่จะทำให้สามารถช่วยป้องกันข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัทให้ยังอยู่ดี และไม่ทำให้ข้อมูลทั้งหลายต้องรั่วไหลออกไปสู่ภายนอกนั่นเอง