มารู้จักกับ มอเตอร์เกียร์

มอเตอร์เกียร์

มอเตอร์เกียร์ เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความสำคัญต่อการใช้งานเพื่อเปลี่ยนแปลงให้พลังงานไฟฟ้ากลายเป็นพลังงานซึ่งมีผลให้วัตถุนั้นสามารถเคลื่อนที่ได้ โดยมีเกียร์หรือก็คือฟันเฟืองมีหน้าที่ทดรอบหรือลดความเร็วต่อรอบลง รวมถึงแรงบิดที่เพิ่มขึ้นทำให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างที่ต้องการ ทุกวันนี้มีความหลากหลายของ มอเตอร์เกียร์ ที่เป็นที่นิยมซึ่งสามารถแบ่งได้หลายรูปแบบ โดยจะมากล่าวถึงในบทความนี้ว่ามีอะไรบ้าง 

ชนิดของ มอเตอร์เกียร์ มีอะไรบ้าง 

มอเตอร์เกียร์ เรียกได้ว่าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่สำคัญเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าซึ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อวิศวกร ช่างกล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการทำงานหรือต้องใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีความสำคัญต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วย ยกตัวอย่างเช่น การใช้พัดลม เครื่องปรับอากาศ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอื่น ซึ่งมอเตอร์เกียร์ จะทำหน้าที่เปลี่ยนจากพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลเพื่อให้วัตถุเคลื่อนที่ สำหรับชนิด มอเตอร์เกียร์ ที่แบ่งออกมาได้นั้น จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน ซึ่งสามารถกล่าวได้ดังต่อไปนี้ 

  • ชนิดเสี้ยม เป็นชนิดที่มีความสามารถในการทำงานได้ราบรื่นโดยไม่เกิดปัญหาเฟืองขาดเอียงซึ่งส่งผลทำให้เกิดเสียงที่ดังมาก อีกทั้งยังลดแรงเสียดสีลง ทำงานได้เป็นเวลานาน ๆ อย่างต่อเนื่องติดต่อกัน แต่จะสูญเสียกำลังงานมาก 
  • ชนิดตัวหนอน เป็นชนิดที่เหมาะต่องานที่มีความต้องการในอัตราทดกำลังมาก รวมถึงต้องการให้มีความเงียบขณะทำงาน ข้อเสียของชนิด มอเตอร์เกียร์ นี้คือการเสียกำลังงานสูง อีกทั้งแรงกระทำก็มีสูงตามไปด้วย 
  • ชนิดทรงกระบอก เป็นชนิดที่เหมาะต่อการทำงานหนัก เสียงจะไม่ดังมากนัก การสูญเสียกำลังมีไม่มาก ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งต่อการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องใช้กำลังขนาดใหญ่ 
  • ชนิดแฉก เป็นชนิดที่เหมาะต่องานที่ต้องใช้อัตราทดเฟืองเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังต้องใช้กำลังในการถ่ายที่เยอะ ทนทานสูง ข้อเสียคือความยากในการประกอบ อีกทั้งยังต้องดูแลและใส่ใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากอุปกรณ์แต่ละชนิดนั้นมีความเปราะบางและพังง่าย 
  • ชนิดสะพาน เป็นชนิดที่เหมาะกับงานที่หลากหลายตามแต่ละประเภทของลักษณะงาน ข้อเสียก็คือการทำงานที่ไม่ต่อเนื่องเท่าใดนัก ต้องใช้การทำงานเคลื่อนที่เรื่อย ๆ ไม่เร็วดังต้องการ 

จะเห็นได้ว่า มอเตอร์เกียร์ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประโยชน์และมีความสำคัญอย่างมากทั้งต่อผู้ทำงานที่เกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นช่างกล วิศวกร หรือคนที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เป็นประจำ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อเปลี่ยนแปลงให้พลังงานไฟฟ้ากลายเป็นพลังงานกลและสามารถเคลื่อนที่ได้ตามลักษณะของอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนั้น ๆ