อบรมการทำงานบนที่สูงคืออะไร เหมาะกับใคร อบรมได้ที่ไหน

อบรมการทำงานบนที่สูง

อบรมการทำงานบนที่สูงคืออะไร สำหรับคนที่สงสัยหรือกำลังวางแผนจะเข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูง ควรศึกษาและทำความเข้าใจไว้ก่อนเข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้และเกิดความเข้าใจมากที่สุด ก่อนจะไปดูว่าอบรมการทำงานบนที่สูงคืออะไร  มาดูกันก่อนว่า ที่สูง คืออะไร การทำงานบนที่สูงคำว่า พื้นที่สูง หมายถึง พื้นที่ที่มีความสูงจากพื้นตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปหรือพื้นที่ที่มีความต่างระดับตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ซึ่งเป็นคำนิยามของที่สูงตามกฎหมาย

อบรมการทํางานบนที่สูงคืออะไร

อบรมการทํางานบนที่สูง คือ หลักสูตรตามกฎหมายการทํางานบนที่สูง โดยผู้ที่ทำงานบนที่สูง นายจ้างจะต้องส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมการทํางานบนที่สูงก่อนเริ่มปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อลูกจ้าง ทำให้ลูกจ้างเกิดความรู้ความเข้าใจสามารถทำงานเสี่ยงได้อย่างปลอดภัย หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ ความปลอดภัยฯ ปี 2554 การเรียนรู้หลักสูตรการอบรมการทํางานบนที่สูง พนักงานจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลที่ใช้ในการทำงานบนที่สูง เพื่อป้องกันการตกจากที่สูง รวมถึงได้สวมใส่อุปกรณ์ในภาคปฏิบัติ ฝึกการใส่หมวกนิรภัยการ สวมใส่เข็มขัดนิรภัยหรือการใช้อุปกรณ์กันตกชนิดต่างๆ โดยมีวิทยากรหรืออาจารย์ที่มีคุณสมบัติและมีประสบการณ์คอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

อบรมการทำงานบนที่สูงเหมาะกับใคร

ใครบ้างที่ต้องเข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูง ผู้ทำงานที่มีความเสี่ยงกับการตกจากที่สูง ไม่ว่าจะเป็นงานซ่อมบำรุง งานก่อสร้าง งานในระบบอุตสาหกรรม งานสายส่งไฟฟ้า งานทำความสะอาด พนักงานในโรงงาน หัวหน้างานที่เกี่ยวข้องผู้ปฏิบัติงาน ผู้รับเหมา หรือบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานบนที่สูงโดยตรง ผู้ที่สนใจสามารถเข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูงได้ เพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงอันตรายและการป้องกัน สามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมไม่ว่าจะเป็นความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปใช้ประโยชน์ได้ในการทำงานบนที่สูงได้

ปัจจุบันหากต้องการเข้ารับการอบรมการทำงานบนที่สูงสามารถอบรมได้กับสถาบันที่รับจัดอบรม เลือกสถาบันที่ได้รับการรับรองจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สถาบันที่มีคุณภาพมาตรฐานได้รับ ISO 9001  มีหลักสูตรที่ได้มาตรฐานวิทยากรอบรมคอยดูแลอย่างใกล้ชิดมีความเป็นมืออาชีพและมีประสบการณ์โดยตรงจากการทำงานบนที่สูงสามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ดีที่สุด เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดความรู้และความเข้าใจมากที่สุด

หากไม่แน่ใจว่าเลือกสถาบันรับจัดอบรมการทำงานบนที่สูงแบบไหน อาจพิจารณาจากสถาบันที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำเพื่อประกอบการตัดสินใจได้หรือดูรีวิวจากผู้ที่เคยเข้ารับการอบรมมาก่อน หลังจากผ่านการอบรมการทำงานบนที่สูงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเพื่อยืนยันว่าผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กฎหมายกำหนด